User Adaptive Web

Anglické User-Adaptive-Web (dále jen UAW) přeložme do jazyka českého jako Web uzpůsobený pro blaho uživatele. A právě ze slůvka uzpůsobený lze vytušit technické možnosti takto orazítkovaného webu. Ten je totiž plně přizpůsobitelný požadavkům čtenáře. Nevnucuje mu žádné předepsané schéma, které, ač se to nezdá, nemusí být vždy ideální na koncovém čtenářově zařízení. Obsah webu končí krom počítačového monitoru, i na display mobilního telefonu, nebo zprostředkovaně skrze čtecí zařízení v uších zrakově postiženého čtenáře.

V dalších odstavcích se lze rychlou a snadno přístupnou formou dozvědět podrobnosti o UAW.

Velikost písma

Zkuste v prohlížeči nastavit jinou velikost písma a co uvidíte? (V Internet Exploreru vyberte v menu Zobrazit -> Velikost textu -> … ). Veškeré písmo na stránce změní velikost. A nejen to. I okolí textových bloků se přizpůsobí nové velikosti písma, tak aby byl text stále stejně dobře čitelný.

Přizpůsobení webu velikosti písma nastavené uživatelem je důsledkem „vypočítatelnosti“ tvůrce, který u příslušných stránkových elementů používá relativní délkové jednotky, konkrétně pak jednotky závislé na velikosti písma.

Šířka okna prohlížeče

A teď změňte šířku okna prohlížeče. Povšimněte si, že se mění i velikost levého a pravého okraje. Tím pádem má uživatel s větším rozlišením obrazovky logicky i širší okraje, aby nepůsobil design těsně, a uživatel s menším rozlišením pak okraje užší, aby se zbytečně neplýtvalo drahými pixely. Takto koncipovaný web také nechává volnou ruku uživateli v tom, jak široký web, a potažmo i délka řádků, se mu budou číst nejpohodlněji.

Přizpůsobení okrajů textu velikosti okna nastavil tvůrce webu tím, že nepoužil podobně jako u velikosti písma jednotek absolutních, ale relativních. V tomto konkrétním případě se použily procentuální jednotky pro definici délek v procentech z nadřízeného elementu.

Vzhled definovaný uživatelem

Uživatel adaptive webu má možnost vypnout veškeré estetické vymoženosti a pracovat s holou „bezgrafickou“ stránkou. Ocení to zejména majitelé pomalejších počítačů, které dlouho vykreslují estetické prvky a poté praktici, kteří jsou již z barevného blikajícího internetu unaveni a volí raději jim pohodlnější monotónní prostředí.

Nastavení vlastního vzhledu webu zpřístupňuje uživateli použitá moderní norma kódu stránek XHTML 1.0 Strict a důslednost tvůrce v oddělení obsahu od vzhledu.

Pozn: Kdo chce tuto funkci využít, nechť hledá v nastavení prohlížeče Uživatelské kaskádové styly, nebo Uživatelské CSS, apod.

UAW není norma

Vemte v úvahu, že UAW není norma ani žádný předpis. Je to termín, který si pro své použití takto tvořených webů zavedl sám autor Mraveniště. Dnes, naštěstí, je již poměrně dostatečné množství webů vytvořeno podle specifikace UAW, ač nejsou takovou nálepkou označeny. Autorovi však bude výsostným potěšením, jestliže se pro svůj UAW koncipovaný web rozhodnete použít právě termínu UAW.


Copyright © Jan Bien.
W3C XHTML 1.0  | W3C CSS 2  | UAW adaptive  | Geo URL  | RDF RSS